Contactar

Informació telefònica i presencial

 

Horaris de de atenció: 

De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:30 hores

Des el 1 de juny al 30 de setembre

De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 hores

 

Delegació Central:

Avd de la Marina, 3 - 15001 A Coruna

Teléfonos: 981 21 96 21

Fax: 981 21 96 07

 

Correu electrònic

Per contactar mitjançant correu electrònic premi en el següent enllaç: registro@puertocoruna.com

Servicios de Interés

 

 

         

                   EUGO                            TESTRA               ATON                       DATOS ABIERTOS

Situación Plano

Avenida de la Marina, 3 15001 · A Coruña

Normativa Reguladora

Normativa Reguladora

D'acord amb l'art. 5.2 del Reial decret 1671/2009 , de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o mitjançant enllaç a la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat ».

Accedeixi a la normativa relativa a la creació de les seus electròniques, al Registre Electrònic i als formularis normalitzats per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.