Cartafol Cidadán

Trámites e Servizos

Cartafol Cidadán

¿Como crear o meu "Cartafol Cidadán"?

Vostede pode crear o seu Citizen cartafol automaticamente ao realizar un procedemento administrativo na oficina electrónico, utilizando un certificado dixital para facer a solicitude e notificacións de consulta.

¿Que servizos ofrece o seu "Cartafol Cidadán"?

 • Saber o Estado dos seus Trámites:
  1. Tarefas: Coñecer os expedientes nos que actualmente ten pendente realizar algunha operación, así como acceder a distintas funcionalidades referentes aos mesmos.
  2. Buscador: Localizar mediante un filtro de procura calquera expediente que realice coa administración.
  3. Documentos: Visualizar os documentos dos expedientes.
  4. Mensaxes: Mostra as mensaxes que o Organismo Público enví­á o cidadán para informarlle do estado do expediente.

¿Qué necesita para acceder?

 • Para poder acceder ao seu "Cartafol Cidadán" é necesario dispoñer dun Certificado Electrónico válido. Actualmente poderase acceder a través dalgún dos que se detallan a continuación:
  1. FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre)
  2. DNI Electrónico
Acceder ao meu cartafol Cidadán             Acceder a mi carpeta