Data e Tempo

A data oficial e tempo de mandato do presidenteé un dos requisitos básicos para o "rexistro electrónico de documentos, cartase comunicacións" e gobernar o cálculo de tempo asignado a ambos os cidadáns e as administracións públicas.

A data oficial eo tempo de rexistro electróni da sede sería proporcionada polo Instituto Real e do Observatorio da Mariña.

La data oficial eo tempo é:

2019/10/17 14:42:42