Contactar

Información telefónica e presencial

 

Horarios de atención:

De luns a venres : de 9:00 a 14:30 horas

Desde o 1 de xuño ao 30 de setembro

De luns a venres: de 9:00 a 14:00 horas

 

Delegación Central:

Avd de la Marina, 3 - 15001 A Coruna

Teléfonos: 981 21 96 21

Fax: 981 21 96 07

 

Correo electrónico

Para contactar mediante correo electrónico pulse no seguinte enlace: registro@puertocoruna.com

Servizos de Interese

 

 

         

                   EUGO                            TESTRA               ATON                       DATOS ABIERTOS

Situación Plano

Avenida de la Marina, 3 15001 · A Coruña

Normativa Reguladora

Normativa Reguladora

De acordo co art. 5.2 do Real Decreto 1671/2009 Nueva ventana, de 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 Nueva ventana, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a sé electrónica terá accesible o seu instrumento de creación, directamente ou mediante enlace á súa publicación no «Boletín Oficial do Estado Nueva ventana»

Acceda á normativa relativa á creación das sedes electrónicas, ao Rexistro Electrónico e aos formularios normalizados para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións.