Protección de datos

Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) fixa unha serie de dereitos que calquera persoa física pode exercer ante calquera entidade no que concierne ao tratamento dos datos persoais, co fin de garantir o seu honor e intimidade tanto persoal como familiar: os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición (ARCO).

De conformidad co establecido na citada lei, informamos que os datos persoais serán incorporados a un fichero titularidad da Autoridade Portuaria cuxa finalidade é posibilitar o acceso aos servizos ofrecidos a través da súa sé electrónica na dirección electrónica https://sede.puertocoruna.gob.es. A Autoridade Portuaria de A Coruña, como responsable do tratamento, adoptará as medidas, de índole técnica e organizativa, necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal que se aporten, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. A Autoridade Portuaria de A Coruña tratará estes datos conforme ás condicións determinadas neste apartado. Así mesmo, infórmase que os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante A Autoridade Portuaria de A Coruña na forma legalmente prevista, mediante solicitude a través desta sé electrónica.

Axencia Española de Protección de Datos